Małe dziecko idzie za ręke z rodzicami

Urlop rodzicielski

Stan prawny na dzień: 13.12.2021 r.

Po wykorzystaniu urlopu albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze:

  • 32 tygodni w przypadku urodzenia 1 dziecka,
  • 34 tygodni w przypadku urodzenia 2 lub więcej dzieci.

Rodzice mają 21 dni po porodzie na podjęcie decyzji, czy chcą skorzystać z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.

Z urlopu rodzicielskiego można skorzystać bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Jednorazowo lub w maksymalnie 4 częściach. Rodzice mają czas na jego wykorzystanie do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat. Dodatkowo, do 16 tygodni urlopu rodzicielskiego można wykorzystać w dogodnym czasie, który nie przypada bezpośrednio po poprzedniej części urlopu.

Rodzicie dziecka decydują, czy będą chcieli skorzystać z tej opcji. A jeśli tak, to kiedy np. w czasie adaptacji dziecka do przedszkola, szkoły, czy w innym okresie.

Pamiętaj! Liczba części udzielonego urlopu rodzicielskiego wykorzystanego w tym trybie będzie pomniejszać liczbę części, w jakiej można wykorzystać urlop wychowawczy.

Decydując się na wykorzystanie urlopu w późniejszym terminie, np. korzystając z jednej części urlopu rodzicielskiego, w przypadku skorzystania w przyszłości również z urlopu wychowawczego na to samo dziecko, będzie można wykorzystać urlop wychowawczy już nie w 5, a w 4 częściach.

Rodzice mogą korzystać z urlopu rodzicielskiego oraz urlopu wychowawczego w każdym czasie. Ograniczeniem jest wymiar urlopu, którego nie można przekroczyć.

Jeśli mama dziecka prowadzi działalność gospodarczą, jest ubezpieczona i będzie pobierać zasiłek macierzyński przez okres 20 tygodni, tj. w wymiarze odpowiadającym urlopowi macierzyńskiemu, to tata dziecka zatrudniony na umowę o pracę będzie mógł skorzystać z urlopu rodzicielskiego.


Czytaj także: