urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski

Stan prawny na dzień: 01.03.2024 r.

Urlop rodzicielski przysługuje łącznie obojgu pracownikom – rodzicom dziecka.

Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze:

  • 41 tygodni w przypadku urodzenia 1 dziecka,
  • 43 tygodni w przypadku urodzenia 2 lub więcej dzieci.

Matka dziecka ma 21 dni po porodzie na podjęcie decyzji, czy chce skorzystać z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Wówczas miesięczny zasiłek macierzyński za cały ten okres wynosi 81,5% podstawy wymiaru zasiłku. W innym przypadku za cały okres urlopu rodzicielskiego przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 70% podstawy wymiaru zasiłku.

Każdemu z pracowników – rodziców dziecka przysługuje wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego. Czyli zgodnie z przepisami, jedno z rodziców może wykorzystać maksymalnie 32 tygodnie z tego urlopu, a 9 tygodni to wyłączne uprawnienie drugiego z rodziców, którego nie może przenieść na inną osobę.

Z urlopu rodzicielskiego można skorzystać bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Jednorazowo lub w maksymalnie 5 częściach. Rodzice mają czas na jego wykorzystanie do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat. 

Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje pracownicy – rodzice dziecka. W takim przypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego nie może przekraczać wymiaru 41 lub 43 tygodni.

Pracownik może zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego w każdym czasie za zgodą pracodawcy i powrócić do pracy.

 

 


 

Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

  • Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

fot. Unsplash.com

Czytaj także: