Urlop macierzyński – jeśli dziecko urodziło się martwe lub zmarło w trakcie porodu

Urlop macierzyński – jeśli dziecko urodziło się martwe lub zmarło w trakcie porodu

Stan prawny na dzień: 13.12.2021 r.

W przypadku urodzenia martwego dziecka lub śmierci dziecka przed upływem 8 tygodnia życia przysługuje urlop macierzyński.

W sytuacji opisanej powyżej, urlop macierzyński przysługuje w wymiarze 8 tygodni licząc od dnia porodu.

Jeżeli śmierć dziecka nastąpi po upływie 8 tygodnia życia pracownica zachowuje prawo do urlopu macierzyńskiego. Jego  wymiar to 7 dni od dnia śmierci dziecka.


Czytaj także: