noworodek

Co z urlopem macierzyńskim, jeśli dziecko wymaga dłuższej hospitalizacji?

Stan prawny na dzień: 14.12.2021 r.

Pamiętaj! Można zawiesić urlop macierzyński, jeśli dziecko wymagałoby opieki szpitalnej w trakcie jego trwania.

Mama dziecka, które wymagałoby dłuższej hospitalizacji może wykorzystać pozostałą część urlopu macierzyńskiego po wyjściu dziecka ze szpitala. Pod warunkiem, że po porodzie wykorzystała 8 tygodni urlopu macierzyńskiego.

W takim przypadku na czas hospitalizacji dziecka można korzystać ze zwolnienia lekarskiego wystawionego na dziecko. Zwolnienie takie wystawia lekarza sprawujący opiekę nad dzieckiem w szpitalu.

Pamiętaj! W czasie przerwy w urlopie macierzyńskim nie masz obowiązku powrotu do pracy. Pozostałą część urlopu wykorzystasz już po wyjściu dziecka ze szpitala.

Urlop rodzicielski także można przerywać ze względu na konieczność hospitalizacji dziecka.


Czytaj także: