projekty FB 76

Projekt „Na straży praw rodzących w czasach kryzysu”

Fundacja w okresie od listopada 2020 r. do stycznia 2022 r. realizowała projekt „Na straży praw rodzących w czasach kryzysu”. Projekt był realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

W okresie od grudnia do marca zrealizowany został monitoring sytuacji w szpitalach i na oddziałach położniczych oraz przestrzegania praw pacjenta i Standardu Organizacyjnego Opieki Okołoporodowej w Polsce w czasie pandemii COVID-19. Kobiety biorące udział w badaniu wypełniały anonimową ankietę o swoich doświadczeniach w ciąży, w trakcie porodu i pobytu w szpitalu w czasie pandemii COVID-19: ANKIETA DLA KOBIET.

W monitoringu wzięło udział ponad 10 tys. kobiet, które rodziły w okresie marzec 2020-marzec 2021.

 

150201164 6249833695645 2687273584385422942 n

 

Monitoring z udziałem personelu był realizowany w okresie od lutego do kwietnia 2021. W monitoringu wzięło udział ponad 400 położnych, lekarzy i personelu medycznego, którzy pracowali na salach porodowych i oddziałach położniczych w czasach pandemii COVID-19. Personel wypełniał ankietę o doświadczeniach pracy w czasie pandemii na stronie: ANKIETA DLA PERSONELU.

W marcu przeprowadzone zostały wywiady z dyrektorami 5 szpitali, które w czasie pandemii COVID-19 udzielaly świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki okołoporodowej.

projekty FB 79

 

Zebrane doświadczenia kobiet, personelu medycznego oraz dyrektorów szpitali pozwoliły na przygotowanie raportu o przestrzeganiu praw kobiet rodzących w pierwszym roku pandemii COVID-19, a także o warunkach pracy osób sprawujących opiekę nad kobietami i dziećmi. W oparciu o wyniki opracowane zostały rekomendacje dla Ministra Zdrowia, konsultantów oraz szpitali.

W dn. 30 listopada na funpag’u Fundacji odbyła się konferencja podsumowująca projekt, na której zaprezentowany został Raport „Opieka okołoporodowa podczas pandemii COVID-19 w świetle doświadczeń kobiet i personelu medycznego”. Spotkanie jest dostępne na fanpage’u Fundacji: KONFERENCJA PRASOWA

Raport został przesłany do Ministra Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Obywatelskich, Narodowego Funduszu Zdrowia, konsultantów, Okręgowych Izb Poielegniarek i Połoznych, blisko 400 szpitali sprawujących opiekę nad kobietą w okresie okołoporodowym.

W kolejnych miesiącach będą prowadzone działania rzecznicze dotyczące wdrożenia mechanizmów zapobiegających łamaniu praw człowieka w sytuacji pandemii lub kryzysów w przyszłości.

W ramach projektu „Na straży praw rodzacych w czasach kryzysu” prowadzone były również stałe wsparcie prawne dla kobiet w czasie pandemii w 2021 r. oraz podejmowane były interwencje wobec placówek, w których dochodzi do naruszania praw kobiet w opiece okołoporodowej. 

O naszych interwencjach możesz poczytać w zakłdce INTERWENCJE FUNDACJI.

185741040 10165211666520370 7557784192588812921 n

187890479 10165238899775370 6043004908876735870 n

192455600 10165263222685370 7126046797555293571 n

 

W ramach projektu prowadzone były również spotkania edukacyjne online dla kobiet na temat przysługujących im praw w czasach pandemii COVID 19.

177528531 10165130296440370 822941491028433174 n

 

O działaniach w ramach projektu na bieżąo były zamieszczane informacje na naszych kanałach w mediach społecznościowych: FACEBOOK  i INSTAGRAM

W ramach rozwoju instytucjonalnego przebudowana została strona www.rodzicpoludzku.pl.

Projekt "Na straży praw rodzących w czasach kryzysu" jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. 

  • logo EOG

Czytaj także: