dłonie wielu osób ułożone w serce

Partnerstwa i współpraca

Współpraca międzynarodowa – ENCA

Współtworzymy Europejską Sieć Organizacji na Rzecz Narodzin ENCA (European Network of Childbirth Associations). Należą do niej organizacje konsumenckie działające na rzecz godnych warunków porodu z Austrii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Luksemburga, Niemiec, Polski, Portugalii, Słowacji, Szwajcarii, Węgier, Włoch, i Wielkiej Brytanii. Reprezentanci organizacji zrzeszonych w ENCA co roku spotykają w jednym z krajów członkowskich, aby wymieniać się doświadczeniami, pomysłami, czerpać inspiracje i wspierać w rzecznictwie na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim.

Międzynarodowe inicjatywy, w których ENCA odgrywa ważną rolę, to m.in. Światowy Tydzień na Rzecz Godnych Narodzin, ogłoszony w 2004 r. dzięki inicjatywie Francuskiej Federacji na rzecz Godnych Narodzin (AFAR), a od 2011 roku koordynowany przez ENCA. Tydzień trwa od 15 do 22 maja, każdego roku poświęcony jest innemu tematowi (w 2011 r. było to  „Poród tam, gdzie chcesz, w sposób, jaki chcesz, z kim chcesz….”), w jego trakcie odbywa się wiele ciekawych wydarzeń, spotkań, konferencji. Ich celem jest przybliżenie opinii publicznej tematu godnych narodzin i zwrócenie uwagi na problemy, wobec których stają kobiety w ciąży i młode matki w poszczególnych krajach.

Innym ciekawym przedsięwzięciem jest międzynarodowy projekt badawczy „Narodziny w oczach dzieci”, przeprowadzony przez członków ENCA w Włoszech i Holandii (2003 r.), oraz w Polsce w 2004 i 2008 roku.

Współpraca krajowa – Sieć Wspierania Rodzicielstwa

Fundacja Rodzić po Ludzku w 2009 r. zainicjowała powstanie nieformalnej platformy porozumienia i współpracy 12 organizacji pozarządowych działających w różnych obszarach związanych z rodzicielstwem. Są to: Fundacja Mama, Fundacja Sto Pociech, Fundacja Mamy Dziecko, Fundacja Dzieci Niczyje, Stowarzyszenie Rodziców po Poronieniu, Stowarzyszenie Latona, Stowarzyszenie Niezależna Inicjatywa Rodziców i Położnych „Dobrze Urodzeni”, Fundacja Serafin, Fundacja Mleko Mamy i Fundacja Rodzić po Ludzku.

Organizacje zrzeszone w Sieci działają na rzecz zmiany społecznych postaw i stereotypów, dotyczących macierzyństwa i ojcostwa. Chcą edukować, wspierać i pomagać w twórczym byciu rodzicami i rozwojowym byciu z dziećmi. Wspólnym elementem misji tych organizacji jest całościowe myślenie o opiece nad matką i dzieckiem, i rodziną. Wspieranie rodzicielstwa to widzenie w tym doświadczeniu przede wszystkim potencjału i naturalnych zasobów, jakimi rodzice dysponują. Kluczem do tego jest zapobieganie wystąpieniu patologii poprzez odpowiadanie na trudności, jakie mogą się pojawić – niepowodzenia prokreacyjne, problemy emocjonalne po porodzie, trudności wychowawcze. Warto pokazywać różne strony macierzyństwa, ojcostwa i rodzicielstwa: bez idealizowania, ale i bez niepotrzebnego straszenia; bez stawiania zbyt wysoko poprzeczki i podbijania presji bycia idealnym rodzicem; wskazując na to, co potrzebne, aby być wystarczająco dobrym dla rozwoju swojego i dziecka.

Sieć Wspierania Rodzicielstwa jest platformą nieformalną. Organizacje będą wymieniać doświadczenia, podejmować wspólne projekty i inicjatywy, występować do decydentów w kwestiach dotyczących opiek okołoporodowej, praw pacjenta, rodzicielstwa, zapobiegania trudnościom emocjonalnym po porodzie, trudnościom wychowawczym.

Koalicja na rzecz Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci

Fundacja Rodzić po Ludzku uczestniczy w powołanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę Koalicji na rzecz Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci. Głównym celem tej inicjatywy jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem, poprzez wczesną profilaktykę i pracę z rodzicami małych dzieci.

Koalicja powstała w ramach programu „Dobry Rodzic – Dobry Start” Fundacji Dzieci Niczyje, który skierowany jest do rodziców dzieci w wieku od 0 do 3 lat oraz profesjonalistów pracujących z małymi dziećmi i ich rodzicami: pracowników służby zdrowia, pomocy społecznej, żłobków, organizacji pozarządowych i in.

W ramach wspólnych działań prowadzonych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę i Fundację Rodzić po Ludzku opracowaliśmy program szkoleniowy „Profesjonalna opieka nad kobietą i dzieckiem po porodzie – profilaktyka nietrzymania moczu, rozwój małego dziecka, masaż dziecięcy i laktacja„, skierowany do osób, które zajmują się kobietą i dzieckiem po porodzie i pragną podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Elementem programu są zajęcia poświęcone profilaktyce krzywdzenia małego dziecka oraz roli profesjonalistów pracujących z rodziną we wczesnym okresie poporodowym w wykrywaniu czynników krzywdzenia.


Czytaj także: