Zdjęcie grupowe strażniczek Fundacji Rodzić po Ludzku

Projekt „Na straży rodzić po ludzku”

Od stycznia do grudnia 2019 r. Fundacja realizowała projekt „Na straży rodzić po ludzku”. Celem projektu były działania związane z monitoringiem opieki okołoporodowej oraz działania rzecznicze z udziałem 20 lokalnych aktywistek.

W 2018 r. Fundacja przeprowadziła pierwsze w Polsce badanie dotyczące przemocy wobec kobiet w szpitalach i na oddziałach położniczych. Wyniki badania pokazały, że ponad połowa kobiet doświadcza na porodówkach nadużyć, a 17% przemocy (werbalnej, psychicznej lub fizycznej). Stworzona przez Fundację ankieta elektroniczna umożliwia prowadzenie stałego monitoringu opieki okołoporodowej w blisko 400 placówkach w Polsce dzięki czemu możliwe jest szybsze diagnozowanie problemów, wskazywanie konkretnych szpitali łamiących prawo i podejmowanie interwencji w placówkach.

Wsparcie Strażniczek pomogło w prowadzeniu monitoringu na większą skalę, docieranie do kobiet z mniejszych miast, wzbogacenie monitoringu informacjami zbieranymi od kobiet, szybszym i efektywniejszym docieraniem do decydentów oraz lokalnych mediów. W 2019 dzięki wsparciu Strażniczek zebranych zostało 40 tys. ankiet od kobiet.

W ramach projektu prowadzone były działania z udziałem lokalnych aktywistek na rzecz poprawy opieki okołoporodowej w Polsce. Osoby biorące udział w projekcie działały w imieniu własnym i na rzecz idei „rodzenia po ludzku”. Strażniczki wspierały Fundację w monitoringu opieki okołoporodowej w swoich miastach, regionach, prowadziły dzialania rzecznicze, spotykały się i rozmawiały z dyrekcjami, pracownikami szpitali, decydentami wochronie zrdrowia. We wrześniu odbyła się debata w Łodzi z udziałem decydentów w ochronie zdrowia, władz lokalnych i regionalnych. Podejmowane były interwencje wobec szpitali, w których zdiagnozowane zostały sytuacje naruszania prawa.

Strażniczki rodzić po ludzku działają od 2019 w kilkunastu miastach Polski dla dobra kobiet. W swoich działaniach kierują się zasadami obiektywizmu, rzetelności oraz jawności.

Przeczytaj więcej o Strażniczkach Rodzić po Ludzku

 

Projekt finansowany z grantu Fundacji Batorego oraz środków własnych Fundacji Rodzić po Ludzku.


Czytaj także: