Kobieta w maseczce klikająca w tablet

Opieka nad kobietą w okresie okołoporodowym w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego

Fundacja Rodzić po Ludzku oraz podpisane organizacje reprezentujące środowisko profesjonalistów zajmujących się kobietą w okresie okołoporodowym, a także samych beneficjentek usług medycznych wyrażają swoje zaniepokojenie wobec wprowadzonych procedur i faktycznych rozwiązań dotyczących opieki nad kobietami w ciąży, podczas porodu i opieki po porodzie związanymi z zagrożeniem lub zakażeniem wirusem COVID-19.

Oczekujemy pilnych wyjaśnień w następujących kwestiach:

1. W sprawie zaleceń wydanych przez: Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Położnictwa i Ginekologii, Neonatologii, Prezesa Polskiego Towarzystwa Położników i Ginekologów oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego w przypadku potwierdzonego zakażenia wirusem COVID-19.Oczekujemy merytorycznych dowodów negujących zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia. Nasze największe wątpliwości dotyczą zaleceń dotyczących.

2. Oczekujemy upubliczniania polskich zaleceń dotyczących opieki nad kobietą w okresie okołoporodowym. Zalecenia te stanowią informację publiczną i obywatele powinni w obecnej sytuacji mieć i dostęp do aktualnych wytycznych jako podstawowych danych. Obecna sytuacja zamiast uspokajać nastroje powoduje coraz większe zaniepokojenie wśród rodzących i ich mężów/partnerów.

3. Oczekujemy upublicznienia stanowiska dotyczącego ograniczeń w zakresie porodów rodzinnych.

4. Oczekujemy umieszczenia na stronie Ministerstwa lub innej publicznej instytucji informacji skierowanych do kobiet i ich rodzin dotyczącej organizacji opieki w obecnej sytuacji. Kobiety czują się zagubione w związku z odwołanymi wizytami i badaniami lekarskimi i profilaktycznymi.

5. Zwracamy uwagę, że podczas epidemii może podnosić się poziom lęku wśród ludzi. WHO zwraca uwagę na częste występowanie zaburzeń nastroju w połogu oraz ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych w okresie ciąży i zaleca wprowadzenie na szeroką skalę działań mających na celu wsparcie psychologiczne kobiet w ciąży i w okresie okołoporodowym, zarówno w zakresie bezpośredniej pomocy psychologicznej, jak i zapobieganiu wystąpieniu zaburzeń psychicznych.

 

Pismo podpisali:

1. Stowarzyszenie Niezależna Inicjatywa Rodziców i Położnych Dobrze Urodzeni

2. Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych

3. Stowarzyszenie Doula w Polsce

4. Fundacja Promocja Karmienia Piersią

5. Agata Brojanowska-Aleksandrowicz  autorka bloga Hafija

6. Fundacja Matecznik

7. Magdalena Komsta – psycholożka, autorka bloga Wymagające.pl

 


Czytaj także: