Kobieta całuje noworodka.

Cesarskie Cięcia w Polsce

Pismo do Ministra Zdrowia w sprawie wyników prac „zespołu roboczego do spraw opracowania kierunków działań w celu zmniejszenia liczby cesarskich cięć w Polsce”.

W Polsce odsetek cesarskich cięć jest dramatycznie wysoki. W 2016 r. wyniósł 45,8%, co plasuje Polskę na jednym z najgorszych miejsc w Europie.

Można wskazać wiele przyczyn takiego stanu rzeczy. Zmedykalizowane porody, czyli takie, w których zastosowano procedury zaburzające ich prawidłowy przebieg, nierzadko kończą się cesarskim cięciem, często z powodu nagłego pogorszenia stanu dziecka pod koniec porodu. Brak dostępu do znieczulenia zewnątrzoponowego z jednej strony i mała aktywność personelu w proponowaniu rodzącym niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu z drugiej (choć jest ich duży wachlarz i stosowanie ich nic nie kosztuje) powoduje, że kobiety w Polsce boją się porodu. Stąd wiele z nich chce zagwarantować sobie poród przez cesarskie cięcie, w czym zresztą często znajdują wsparcie u swoich lekarzy. Badanie przeprowadzone przez Fundację Rodzić po Ludzku w 2016 r. „Raport z monitoringu oddziałów położniczych medykalizacja porodu w Polsce” wskazuje, że w województwach o najmniejszym dostępie do znieczulenia zewnątrzoponowego jest największy odsetek cesarskich cięć.

Przejdź do Raport z monitoringu oddziałów położniczych medykalizacja porodu w Polsce

Zważywszy na wyniki najnowszych doniesień naukowych dotyczących wpływu cesarskiego cięcia na zdrowie kobiety i dziecka w długoletniej perspektywie ich życia, należy stwierdzić, że tak wysoki odsetek cesarskich cięć może zagrażać zdrowiu populacji i w przyszłości powodować ogromny wzrost kosztów opieki zdrowotnej. W celu opracowania programu naprawczego, Minister Zdrowia powołał zespół roboczy do spraw opracowania kierunków działań w celu zmniejszenia liczby cesarskich cięć pod przewodnictwem konsultanta krajowego prof. Stanisława Radowickiego. Zadaniem zespołu było analiza dotychczasowych rekomendacji w zakresie cięć cesarskich, opracowanie rozwiązań systemowych pozwalających w sposób istotny na zmniejszenie liczby cesarskich cięć i przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, nie później niż do dnia 30 grudnia 2015 r., kierunków działań w celu zmniejszenia liczby cesarskich cięć. Niestety, wyniki pracy zespołu nie zostały do tej pory przedstawione opinii publicznej.

Fundacja skierowała pismo do Ministra Zdrowia pytanie o wyniki prac zespołu roboczego. Odpowiedź MZ poniżej. Pobierz

Pobierz Pismo do Ministra Zdrowia w sprawie wyników prac zespołu 30.01.2018.pdf (100 kB)

Pobierz Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia – 12.02.2018.pdf (204 kB)

Po kilku miesiącach oczekiwania na reakcje Ministra Zdrowia dotyczące raportu zespołu ekspertów zajmujących się kwestią wysokiego odsetka cesarskich cięć w Polsce wysyłamy kolejne pismo.

Pobierz Pismo Fundacji do Ministra Zdrowia w sprawie wyników prac zespołu – 31.10.2018.pdf (757 kB)

Pobierz Odpowiedz Ministerstwa Zdrowia w sprawie wyników prac zespołu – 20.11.2018.pdf (270 kB)

Pobierz Pismo Fundacji do Ministra Zdrowia w sprawie wyników prac zespołu_stanowisko Fundacji  – 08.01.2019 r.pdf (506 kB)

Stanowisko Fundacji w sprawie planowanych rekomendacji zespołu ministerialnego

Pobierz Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia -16.01.2019.pdf (145 kB)

Pobierz Odpowiedz Ministerstwa Zdrowia – 15.02.2019.pdf (180 kB) 

Pobierz Kierunki działań – rekomendacje Zespołu – 20.11.2018.docx (90,3 kB) 

Pobierz Formularz konsultacji ciężarne – propozycja Zespołu 20.11.2018.docx (14 kB)

Pobierz Pismo Fundacji w sprawie efektów działań nowych rekomendacji minietserialnych dotyczacych obniżania wskaźnika cesarskich cięć w Polsce – 11.07.2019.pdf (322 kB)


fot. Paulina Splechta Birth Photography & Films, Florida, USA www.facebook.com/paulinasplechta/ www.instagram.com/psplechta_birthphotography/

Czytaj także: