1% w 2012 r.

Otrzymane w 2012 r. wpłaty z tytułu 1 % podatku, w wysokości 29,533,01 pln zostały przeznaczone na budowę platofrmy internetowej www.GdzieRodzic.info, która zawiera informacje o placówkach położniczych, ich statystykach medycznych i ofercie dla kobiet rodzących i młodych mam.


Czytaj także: