1% w 2018 r.

Otrzymane w 2018 roku wpływy z 1% podatku dochodowego wyniosły 70.448,26 zł, kwotę tę Fundacja przeznaczyła na kontynuację i dalszy rozwój działań strażniczych Fundacji. Środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów realizacji programu „Na Straży Praw Kobiet w Opiece Okołoporodowej”.


Czytaj także: