Mama karmiąca piersią

Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece

Fundacja działa zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece. To przyjęty w 1981 roku przez zgromadzenie ogólne Światowej Organizacji Zdrowia dokument zawierający zalecenia co do ograniczeń w marketingu substytutów mleka dla niemowląt. Kodeks zabrania praktycznie wszystkich form reklamy i marketingu substytutów mleka, w szczególności reklamy prowadzonej na terenie placówek służby zdrowia. Precyzuje także zasady kontaktów producentów substytutów mleka z personelem służby zdrowia oraz kwestię oznaczeń wymaganych na tego typu produktach.

Przepisy Kodeksu zabraniają firmom m.in.:

  • nawiązywania bezpośrednich kontaktów pomiędzy przedstawicielami handlowymi a personelem medycznym oraz matkami i kobietami w ciąży;
  • rozdawania bezpłatnych próbek mleka w szpitalach i innych obiektach publicznej służby zdrowia;
  • reklamowania produktów spożywczych przeznaczonych dla niemowląt poniżej 6 miesiąca życia oraz smoczków, butelek etc;
  • rozdawania firmowych prezentów rodzicom oraz pracownikom służby zdrowia;
  • idealizowania opakowań oraz używania na etykietach wizerunków matek i dzieci.

Ciężar monitorowania naruszeń przepisów Kodeksu wzięły na siebie głównie organizacje pozarządowe. Jako pierwsza powstała w USA w 1979 r. „International Baby Food Action Network” a po niej „Baby Milk Action” w Wielkiej Brytanii oraz „Baby Nahrung” w Niemczech. Na stronach internetowych tych organizacji można znaleźć szczegółowe raporty dotyczące przestrzegania przepisów Kodeksu przez różne firmy na całym świecie.

Przeczytaj więcej o Międzynarodowym Kodeksem Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece


Czytaj także: