Projekt „Obywatelki na straży godnego porodu”

Projekt „Obywatelki na straży godnego porodu”

Celem projektu aktywizacja obywatelek do lokalnych działań na rzecz poprawy opieki okołoporodowej. Z jednej strony poprzez wsparcie Strażniczek rodzić po ludzku a z drugiej poprzez wsparcie w organizacji wydarzeń w ramach europejskiej inicjatywy Tydzień Godnego Porodu. Strażniczki rodzić po ludzku to aktywistki, położne, doule zaangażowane w działania na rzecz kobiet, w lokalne wydarzenia i interwencje w szpitalach. Tydzień Godnego Porodu ma szansę poszerzyć grono osób zaangażowanych społecznie w przeciwdziałanie przemocy położniczej, poprawę przestrzegania praw kobiet w opiece okołoporodowej i podnoszenie jakości tej opieki w Polsce.

 

Dotację na działania przyznała The Transatlantic Foundation w ramach projektu PROTEUS, projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Czas realizacji: listopad 2023 r. – sierpień 2024 r.

 

Dlaczego to robimy?

Opieka okołoporodowa respektująca potrzeby kobiet, oparta na procedurach medycznych o udowodnionych korzyściach, powinna być dostępna każdej kobiecie w ramach powszechnego ubezpieczenia.

Każda kobieta ma prawo oczekiwać, że jej ciąża, poród i połóg będą pozytywnymi doświadczeniami.

 

W Polsce w 2012 r. uchwalono pierwsze rozporządzenie mające na celu podniesienie jakości opieki we wszystkich placówkach położniczych. Obowiązujące obecnie rozporządzenie ma na celu między innymi ograniczenie medykalizacji porodu i poprawę realizacji Praw Pacjenta w opiece okołoporodowej. W rozporządzeniu brakuje jednak zapisów dotyczących kontroli realizacji Standardu przez placówki. Monitoring realizacji tego prawa spoczywa głównie na organizacjach pozarządowych. Fundacja realizuje go m.in. poprzez pozyskiwanie od kobiet informacji o opiece za pomocą ankiety „Głos matek”. Aby skuteczniej działać na poziomie lokalnym i oddolnie zmieniać system opieki Fundacja od 2019 r. rozwija sieć lokalnych aktywistek – Strażniczek rodzić po ludzku. Strażniczki prowadzą edukację kobiet i społeczności lokalnych w zakresie praw w opiece okołoporodowej, są także zapraszane do szpitali i urzędów, gdzie z perspektywy kobiet przedstawiają opiekę okołoporodową w placówkach.

Rozwój i wzmacnianie sieci lokalnych aktywistek wymaga stałego zaangażowania ze strony Fundacji.

 

Co się dzieje w projekcie?

 

1. Kampania #PrzemocPołożnicza Stop!

W dniach 25.11-10.12.2023 r. Fundacja Rodzić po Ludzku po raz kolejny włączyła się w kampanię 16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet. W tej odsłonie udział wzięły Strażniczki rodzić po ludzku.

W 12 filmach aktywistki odczytały cytaty z ankiety „Głos Matek” wraz z komentarzem dotyczącym przemocy położniczej i ginekologicznej. Filmy były publikowane na kanałach w mediach społecznościowych Fundacji.


Więcej o kampanii przeczytasz tutaj.

 

2. Wsparcie sieci lokalnych aktywistek – Strażniczek rodzić po ludzku

Podtrzymujemy zaangażowanie Strażniczek rodzić po ludzku poprzez regularne spotkania online i szkolenia a także indywidualne wsparcie merytoryczne ich działań lokalnych – edukacyjnych oraz interwencyjnych.

 

25.01.2024 r.

Zdjęcie ze spotkania online Strażniczek rodzic po ludzku

Odbyło się pierwsze w Nowym Roku spotkanie robocze Strażniczek rodzić po ludzku.

Na spotkaniu Strażniczki podzieliły się swoimi doświadczeniami i wnioskami z działań strażniczych prowadzonych w ostatnich miesiącach.

Omówiły działania, które wspierają zbieranie ankiet „Głos Matek” oraz trwające interwencje oraz wspieranie w zmianie w szpitalach. Dołączyły do prac merytorycznych w ramach organizacji Tygodnia Godnego Porodu.

 

 

3. Organizacja Tygodnia Godnego Porodu 2024

Tydzień Godnego Porodu to międzynarodowa, europejska inicjatywa, która ma podkreślać uniwersalne znaczenie porodu jako wyjątkowego doświadczenia w życiu kobiety, dziecka, rodziny i społeczności – w czasie którego kobieta ma prawo czuć się bezpiecznie, otoczona godną, troskliwą opieką, z poszanowaniem jej praw.

W roku 2024 ponownie chcemy zaprosić wszystkie osoby chcące włączyć się w działania na rzecz poprawy jakości opieki okołoporodowej do zorganizowania wydarzenia w swojej lokalnej społeczności.

W ramach projektu Fundacja Rodzić po Ludzku przygotuje materiały i przeszkoli do prowadzenia wydarzeń wszystkie zainteresowane. zapewnia wsparcie merytoryczne i organizacyjne, w tym materiały graficzne oraz

O ubiegłorocznej edycji TGP możesz przeczytać tutaj.

 

Dotację przyznała: The Transatlantic Foundation. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską. Poglądy i opinie wyrażone przez autorów nie muszą odzwierciedlać poglądów Unii Europejskiej ani Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający dofinansowanie nie mogą być za nie pociągnięte do odpowiedzialności.
Dotację przyznała: The Transatlantic Foundation. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską. Poglądy i opinie wyrażone przez autorów nie muszą odzwierciedlać poglądów Unii Europejskiej ani Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający dofinansowanie nie mogą być za nie pociągnięte do odpowiedzialności.

  • The Transatlantic Foundation
  • Unia Europejska

Czytaj także: