Raporty

Fundacja Rodzić po Ludzku sprawdza jak realizowane są zapisy prawa w opiece okołoporodowej, jak przestrzegane są prawa pacjenta w szpitalach, jak traktowane są kobiety. Publikujemy raporty z naszych badań z rekomendacjami dla decydentów.

Nasze raporty

Dobry poród nie może być kwestią przypadku

Wspieram